Certifieringar

Triator arbetar i enlighet med högsta kvalitetssystem och certifieringar. Under vissa förhållanden är certifiering ett krav för att installationer ska godkännas av försäkringsbolag och myndigheter. Utrustningen har också större möjligheter att leva upp till framtida krav.

Certifieringar2