Kontakt Elinstallationer

Kan senaste tekniken:

Jonas Lindberg

Avdelningschef

Tel: 0705-49 28 98
E-post: jonas.lindberg@triator.se

Harri Daleen

Arbetsledare

Tel: 0702-78 19 88
E-post: harri.daleen@triator.se

Jan Hansen

Arbetsledare

Tel: 0709-49 29 39
E-post: jan.hansen@triator.se

Jimmy Aronsson

Elektriker

Tel: 0705-49 29 53

Johan S Holmberg

Elektriker

Tel: 0705-49 29 44

Oskar Johansson

Elektriker

Tel: 0701-49 29 02

Martin Lindwall

Elektriker

Tel: 0709-49 75 00

Jan Persson

Elektriker

0705-49 29 51

Fredrik Petersson

Elektriker

Tel: 0736-95 72 00

Mikael Svensson

Elektriker

Tel: 0701-49 29 04

Sun Strömberg

Elektriker

Tel: 0701-49 29 03

Kristian Sylvan

Elektriker

Tel: 0705-49 29 45

Stefan Åhlund

Elektriker

Tel: 0705-49 29 54