Larm/Tele/Data

Investera i trygghet

Behovet av lösningar för säkerhet och trygghet ökar i snabb takt.Triator Larm/Tele/Data AB projekterar och installerar system som anpassas efter kundernas behov och byggnadstekniska förhållanden. Självklart prioriteras driftsäkerhet och användarvänlighet.

  • Brandlarm
  • Inbrottslarm
  • Utrymningslarm
  • Passagesystem
  • CCTV kameraövervakning
  • Fiber/datanät

Larm_tele_data